Wat moet je doen bij een voetbalongeval ?

Bij een ongeval of kwetsuur tijdens de training of bij een wedstrijd dient de gekwetste speler zo spoedig mogelijk naar de dokter of het ziekenhuis te gaan. Bij dit bezoek dienen ook de nodige verzekeringsformulieren te worden ingevuld. Vraag dus aan je trainer, je afgevaardigde of de aanwezige coördinator de volgende formulieren mee:

– De aangifte van ongeval (exemplaar club) door de speler in te vullen.

– De aangifte van ongeval (exemplaar KBVB – Federaal Solidariteitsfonds.) door de GC in te vullen.

– Het medisch getuigschrift dat door de behandelende geneesheer dient ingevuld te worden.

Je kan de formulieren ook HIER downloaden

Deze formulieren dienen, samen met een vignet van het ziekenfonds van het slachtoffer, via de trainer, de afgevaardigde of de jeugdcoördinator te worden bezorgd aan de gerechtigd correspondent van de club.
Deze kunnen ook in de postbus Assez gepost worden. (In de kantine van de club) of opgestuurd naar Demeulenaere Marc  Witteramsdal 38  1730 Asse.
Doe dit binnen de 14 dagen.

De officiële aangifte van het ongeval wordt dan, op basis van de gegevens vermeld op het intern aangifteformulier, door de gerechtigde correspondent ingevuld en nadien verzonden naar de dienst ongevallen van de KBVB. Wees dus zo duidelijk mogelijk bij het invullen.

Na de aangifte zendt de KBVB een ontvangstbewijs met een dossiernummer naar club.

De Gerechtigd Correspondent van de club bezorgt dit formulier (ofwel rechtstreeks, ofwel via de post) aan de gekwetste speler.

Sportieve groeten,

Gregor De Vriendt

G.C. FC Asse – Zellik 2002