Fcassez2002.be is de verzamelnaam van alle internetproducties die door FC Asse z 2002 worden aangeboden. FC Asse z 2002.be omvat de officiële homepage van de AZ 2002 vzw, de interactieve rubrieken, de fanshop en alle sportieve en organisato- rische gegevens met betrekking tot de club en haar werking.

1. Eigendomsrechten

1.1 Alle teksten, afbeeldingen en andere auteursrechterlijke werken gepubliceerd op fcassez2002.be mogen op geen enkele wijze gebruikt, overgenomen of verspreid worden, tenzij de AZ 2002 vzw deze rechten heeft verleend.

1.2 Niets uit fcassez2002.be mag door middel van elektronische of andere middelen, met inbegrip van automatische informatiesystemen, worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AZ2002 vzw of haar officiële vertegenwoordiging.

1.3 Indien men een link wenst aan te brengen mag dat enkel naar de homepage van het volgende adres in een blanco pagina: www.fcassez2002.be en niet naar een onderdeel van de site.

1.4 Alle rechten van clubnamen en logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars.

1.5 Indien men materiaal instuurt ter publicatie, verleent men de AZ 2002 vzw een onbeperkt gebruiksrecht, waardoor dit materiaal in alle uitgaven van de club mag gebruikt worden en zonder dat de club hiervoor enige tegenprestatie verschuldigd is.

1.6 Informatie opslaan van assez.be in een database is niet toegestaan.

2. Fansites

2.1 Alle websites die niet deel uitmaken van fcassez2002.be en toch betrekking hebben op AZ 2002 vzw mogen noch reclame bevatten, noch commerciële diensten aanbieden. Inbreuken tegen de commerciële rechten van de AZ 2002 vzw worden vervolgd.

2.2 Indien alle voorwaarden van dit document gerespecteerd worden, verleent de club de toestemming om de naam AZ 2002 vzw op fansites te gebruiken. De openingspagina moet duidelijk vermelden dat het om een “unofficial” website gaat.

3. Verantwoordelijkheid

3.1 Fcassez2002.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere wat betreft: a) de informatie die op of via fcassez2002.be ter beschikking wordt gesteld. FCassez2002.be garandeert niet de juistheid of volledigheid van de informatie. b) virussen en andere fouten of vergissingen als gevolg van het gebruik van fcassez2002.be. c) de online communicatie, betreffende het onderscheppen of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de websites of per e-mail aan AZ 2002 vzw wordt gezonden of aan u wordt gezonden. d) het verlies van gegevens. e) downloaden of gebruiken van software die via fcassez2002.be beschikbaar wordt gesteld.

3.2 Wanneer fcassez2002.be een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, is deze link puur informatief en wordt de AZ 2002 vzw niet verantwoordelijk gesteld voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

3.3 Evenmin kan AZ 2002 vzw garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

3.4 Het gebruik van deze site betekent dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

4. Fotomateriaal

4.1 Het is verboden om officiële foto’s van fcassez2002.be te gebruiken op een niet-officiële website tenzij hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming werd verleend.

4.2. 0m de werking van een fansite niet te ondermijnen, krijgen de webmasters de unieke toestemming om de officiële spelersfoto’s – met link naar de home-pagina van www.fcassez2002.be – te gebruiken mits voorafgaand akkoord van de webmaster. FCassez2002.be is de verzamelnaam van alle internetproducties die door de FCasse z 2002 worden aangeboden. FCassez2002.be omvat de officiële homepage van de AZ 2002 vzw. FCassez2002.be verleent verschillende persoonlijke diensten. Voor die diensten heeft zij soms informatie nodig over u als gebruiker. Onderstaande regels vormen voor u een waarborg dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.