LANGE TERMIJN VISIE EN DOORSTROMING


LANGE TERMIJN VISIE : EEN GOEDE DOORSTROMING VAN JEUGDVOETBALLERS NAAR HET EERSTE ELFTAL

Doorstroming is de rode draad van onze jeugdopleiding, dit maakt integraal deel uit vanonze lange termijn visie.
Bij “doorstroming” gaat het om de leeftijdscategorie U17 tot aan de instroom naar de eerste ploeg.
Gebleken is dat de stap vanuit de hoogste jeugd naar de A ploeg vaak een te grote stap is.
Speciaal daarom hebben we een U21 ploeg, met als doelstelling de doorstroming van de oudere jeugdspelers naar onze B ploeg, om daar voldoende ervaring op te maken en zo de stap naar de 1ste ploeg te kunnen zetten.
Net als in de jeugdopleiding, wordt bij U21 en B ploeg niet om resultaat gewerkt, maar om spelers zo goed mogelijk voor te bereiden voor die laatste stap.

DOORSTROMING IN CIJFERS

Op elke leeftijdscategorie (vanaf U17) staat een target, een doel, het aantal spelers dat we graag wensen te zien doorstromen.
Uiteraard, hoe hoger we gaan, hoe moeilijker dit in de realiteit kan worden toegepast, het is nu éénmaal zo dat we niet elk seizoen 10 spelers van B naar A kunnen laten doorstromen.

U17 NAAR U21

Target = 17 spelers of 50%, komt overeen met het aantal spelers in U17 A

U21 NAAR B-ploeg

Target = 5 spelers of 20%

B-ploeg NAAR A-ploeg

Target = 3 spelers of 15%

EIGEN JEUGD IN DE A KERN

Ook wanneer spelers op jonge leeftijd een andere uitdaging aangaan blijven we zevolgen.
Onze 1ste ploeg telt spelers die van een volledige jeugdopleiding hebben genoten binnen FC Asse z 2002, maar ook een aantal spelers die tijdens hun jeugd de uitdaging van interprovinciaal of elitevoetbal zijn aangegaan, en later voor diverse redenen, en op verschillende leeftijden, naar hun thuishaven zijn teruggekeerd.
Uiteraard staat hier geen target op, dit is enkel een informatieve barometer, waar we ook wel fier op mogen zijn.